Uitspraak gerechtshof: Nederland verantwoordelijk voor uitlevering drie mannen uit Srebrenica aan Serviërs.

De uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de betrokkenheid van Nederland bij de uitlevering van de vader en broer van Hasan Nuhanovic en dhr. Mustafic, bij Dutchbat in dienst als elektricien aan de Servische moordenaars is van historische betekenis. De Nederlandse staat had zich via de landsadvocaat afgeschermd van haar verantwoordelijkheid middels een verdedigingsbolwerk van verdraaiingen en leugens….

Continue reading

Gesprekken Kamerfracties

Naar aanleiding van de voor de nabestaanden zeer teleurstellende uitspraken van de Haagse rechtbank in de zaken die zij hadden aangespannen om de Staat der Nederlanden en de Verenigde Naties verantwoordelijk te stellen voor de dood van hun familieleden, besloot Stari Most om samen met het IKV/Pax Christi (huidige naam…

Continue reading

Document Srebrenica voor Edis

Document Srebrenica voor Edis “On nije Dosao, Hij is niet Gekomen, Document Srebrenica voor Edis” Edis is een van de duizenden Srebrenica-kinderen van wie de vader na 11 juli 1995 als vermist werd geregistreerd. Hij vluchtte met zijn moeder naar Nederland, waar ze sindsdien wonen. De vader van Edis, Hamed…

Continue reading

De rechtzaken van overlevenden van Srebrenica tegen de Nederlandse Staat

“Onder de vlag van  Nederland en de Verenigde Naties” De Staat der Nederlanden (Ministerie van Defensie en Ministerie van Buitenlandse Zaken) ziet zich sinds 2002 geconfronteerd met een aantal rechtszaken die nabestaanden van individuele Srebrenica-slachtoffers hebben aangespannen. Het gaan om de zaken: Hasan Nuhanovic en Mehida Mustafic-Mujic (en haar kinderen…

Continue reading

Chronologie van het drama Srebrenica

zomer 1991 Nadat in het toenmalige Joegoslavië Serviërs een aantal delen van Kroatië tot autonome Servische gebieden hadden verklaard, verklaart Kroatië zich onafhankelijk van het centrale, door Serviërs gedomineerde gezag in Belgrado. Hierop volgt een aanval van het Joegoslavische leger en paramilitaire eenheden op burgerdoelen in Kroatië. april 1992 De Bosnische Serviërs omsingelen Sarajevo en…

Continue reading

Minister Verhagen antwooordt negetief op kamervragen over resolutie Europees Parlement

Groen Links, bij monde van het kamerlid Mariko Peters, heeft op 17 februari in schriftelijke vragen het kabinet gevraagd naar het standpunt van Nederland over de resolutie van het Europese Parlement van 15 januari 2009. Kernpunt van deze resolutie is de oproep om 11 juli voortaan uit te roepen tot Srebrenica-gedenkdag binnen de Europese…

Continue reading