Gesprekken Kamerfracties

Naar aanleiding van de voor de nabestaanden zeer teleurstellende uitspraken van de Haagse rechtbank in de zaken die zij hadden aangespannen om de Staat der Nederlanden en de Verenigde Naties verantwoordelijk te stellen voor de dood van hun familieleden, besloot Stari Most om samen met het IKV/Pax Christi (huidige naam PAX) hier een vervolg aan te geven.

Gesproken werd met een aantal fracties in de Tweede Kamer om hen te informeren over de zeer pijnlijke gevolgen van de uitspraken voor de nabestaanden en over het toenemende gevoel van onbehagen in de samenleving over de weigerachtige houding van Nederland om het eigen falen onder ogen te zien en de consequenties daarvan te aanvaarden.

De gesprekken werden gevoerd in wederzijdse openheid, van beide kanten zoekend naar mogelijkheden om in de ontstane situatie verandering te brengen.
Ze hebben evenwel tot nog toe niet tot concrete resultaten geleid, zoals een andere opstelling van Nederland bij de rechtszaken van de overlevenden van Srebrenica.

Reacties zijn gesloten.