In Memoriam Arie Oostlander

In Memoriam Arie Marinus Oostlander

28 maart 1936 – 21 april 2019

ArieOostlander763

In het dagblad Trouw van 23 april 2019 stond een overlijdensbericht van Arie Oostlander, CDA-politicus. Het artikel gaf een helder beeld van een krachtig en bevlogen politicus. Maar een belangrijk aspect ontbrak, de grote rol van Arie Oostlander tijdens de oorlog in Bosnië.

Tijdens de Bosnische oorlog (1992 – 1995) vonden massaal misdaden, verschrikkingen plaats, met name tegen de ‘Moslim’- bevolking: concentratiekampen, massamoord en systematische verkrachting. Arie Oostlander was lid van het Europees Parlement, en zette zich daar heel krachtig in voor een multi-etnisch Bosnië. Hij pleitte voor een krachtdadig humanitair ingrijpen van de internationale gemeenschap om daar een einde aan te maken. Waar veel andere politici zwabberden, nam Arie duidelijk stelling: dit soort misdaden, gebaseerd op etnisch extremisme, mocht op ons continent nooit worden geaccepteerd. Resoluties, rapporten, artikelen, interviews: op alle manieren maakte hij zich er hard voor dat Europa haar verantwoordelijkheid moet nemen om aan dit extremisme en extreem geweld een einde te maken.

WirHabenesGewusstCKMIVJ1993Op 16 januari 1993 hield Arie een toespraak bij de eerste demonstratie van het Comité voor Krachtig Militair Ingrijpen in Voormalig Joegoslavië (CKMIVJ; in 1996 omgedoopt tot het Politiek Comité Stari Most) in Nederland (zie afbeelding links voor de actielogo van het comité toendertijd, met als leus Wir haben es gewußt!).

In het Europees Parlement, en ook in Nederland stond hij vaak alleen; weinig politici hadden het lef en de kracht om hem te volgen. De krachtige inzet van Arie heeft in die moeilijke jaren velen steun gegeven, en ertoe bijgedragen dat er uiteindelijk in 1995 toch werd ingegrepen en een einde werd gemaakt aan de misdaden van types als Mladic en Karadzic. Hadden andere politici de kracht gehad Arie te volgen, dan was dat veel eerder gebeurd en was veel diepe ellende voorkomen.

Later heeft Arie zich ook achter de schermen ingezet voor vluchtelingen uit Srebrenica die na de oorlog in Nederland hun toevlucht hadden gezocht. Mede daardoor werden deze zwaar getraumatiseerde mensen uiteindelijk niet teruggestuurd naar Srebrenica of elders in Bosnië, maar kregen ze een kans kregen om hier, met hun gezinnen, een bestaan op te bouwen.

De rouwadvertentie spreekt van “Arie’s dienst aan de publieke gerechtigheid”. Uit de grond van mijn hart wil ik namens een groep burgers van Nederland die zich onder de naam Politiek Comité Stari Most hebben ingezet voor vrede en recht in Bosnië en heel ex-Joegoslavië. zeggen dat dat zeker gold voor zijn inzet voor Bosnië, en voor heel veel mensen uit Bosnië. Op het moment dat het erop aankwam, stond hij vierkant voor menselijkheid. En heeft daar heel, heel veel in betekend. Een groot mens, een groot politicus, met een rechte rug en een groot hart.

Ab de Buck, ex-secretaris PCSM

Dordrecht, april 2019

Ook namens Caspar ten Dam, ex-voorzitter PCSM

Mede namens Cees van der Velde, George Verhaegen, Hans ten Dam, Bram Bregman, Jehanne van Woerkom, Lize den Oudsten, Jolies Heij, Hein van der Hoeven en andere oprichters e/o ex-leden van PCSM en diens voorganger CKMIVJ

Reacties zijn gesloten.