Over ons

Het Politiek Comité Stari Most zet zich vanaf haar oprichting in 1992 in voor een krachtig internationaal optreden tegen de waanzin van etnische machtspolitiek in voormalig Joegoslavië. Ieder mens heeft recht te leven in vrede, veiligheid en recht, ongeacht etnische en culturele achtergrond. Het Comité brengt haar standpunten naar voren via diverse acties. Ieder die zich aangesproken voelt door de uitgangspunten is van harte welkom lid te worden. Het Politiek Comité Stari Most is dus actief sinds het begin van de oorlog in Bosnië (en elders in voormalig Joegoslavië). Wij hebben tijdens die oorlog gepleit voor een krachtig, zo nodig militair, ingrijpen tegen de ‘etnische’ misdaden die toen massaal plaatsvonden.

Op 11 juli 1995 viel Srebrenica, waarna (Boimg_0432snisch-) Servische troepen onder leiding van Mladic en Karadzic meer dan 8.000 mensen vermoorden. Dit ondanks de toezeggingen de inwoners te beschermen en de aanwezigheid van het Nederlandse VN-bataljon. Wij zijn van mening dat Nederland de verschrikkingen van Srebrenica niet mag vergeten.

Daarom organiseren wij, samen met andere organisaties, jaarlijks een herdenking van de val van Srebrenica op de 11e juli in Den Haag. Het Politiek Comité Stari Most was de initiatiefnemer van de eerste herdenking op 11 juli 1996, die toen plaatsvond bij het Joegoslavië Tribunaal en het Vredespaleis.

Sindsdien hebben steeds meer Bosnische en Nederlandse organisaties de jaarlijkse herdenking helpen organiseren op het Plein in Den Haag, waaronder BiH Platform (www.bihplatform.nl); PAXvoorVrede (het voormalige IKV-Pax Christi, www.paxvoorvrede.nl); de Bosnische jongerenorganisatie Mladi BiH (www.mladi-bih.nl); en de Vereniging van Overlevenden van de Srebrenica Genocide 1995 (http://srebrenica95.nl). Ook is er sinds 2013 op de 11e juli de Marš Mira / Vredesmars voor Srebrenica (informatie: marsmira2013@gmail.com) van Wassenaar naar het Plein ter aansluiting op de herdenking, in navolging van de jaarlijkse vredesmars in Bosnië van Nezuk naar Potoçari (www.marsmira.org/en).

Stari Most zet zich ook in voor de oprichting van een nationaal Srebrenica monument. In afwachting hiervan hebben wij zelf het initiatief genomen voor een mobiel monument, dat al sinds 11 juli 2000 op elke 11e juli op het Plein in Den Haag staat – en ook op andere gelegenheden kan worden getoond (in samenspraak). Informatie over de herdenking viRatko+Mladic+Radovan+Karadzic+Fugitives+Reward+for+Capturendt u ook op de website www.srebrenica-herdenking.nl.  Hier vindt u onder andere alle namen van de mensen die op en na 11 juli 1995 in Srebrenica werden vermoord, en foto’s en teksten van de jaarlijkse herdenking in Den Haag.

Het Europese Parlement heeft in recente resoluties (2009, 2015) verklaard en bekrachtigd dat op 11 juli in heel Europa de val van Srebrenica zou moeten worden herdacht, en dat het zelf op elke 11e juli de vlag halfstok zal hangen. Onlangs heeft het Canadese Parlement een resolutie uit 2010 bekrachtigd dat het de 11e juli zal blijven markeren als de Srebrenica Genocide Dag van Herdenking.

Wij verwelkomen de aankondiging van het Ministerie van Defensie op 8 juli 2016 dat alsnog wordt voldaan aan ons herhaaldelijk verzoek de afgelopen jaren om de vlag bij het ministerie halfstok te hangen op elke 11e juli, te beginnen op 11 juli 2016 (behalve als de 11e juli op een zondag mocht vallen). Kennelijk heeft de oproep daartoe door een groep van Dutchbatter tijdens de Veteranendag op 25 juni 2016 de doorslag gegeven om de vlag voortaan halfstok te hangen op de 11e juli.

Het Comité heeft in de loop van de jaren ook andere speciale acties ondernomen voor Bosnië en Srebrenica, Kosovo en andere gebieden in voormalig Joegoslavië. Onder andere hebben wij ons in de periode 2001 – 2007 rond 400 ‘late’ asielzoekers uit Srebrenica terzijde gestaan. Na een jarenlange strijd met de Nederlandse regering heeft dit er – direct of indirect – toe geleid dat deze zwaar getraumatiseerde mensen uiteindelijk in Nederland mochten blijven.

De naam ‘Stari Most’ (‘oude brug’), verwijst naar de middeleeuwse brug in Mostar, Bosnië, welke symbool werd voor vreedzaam samenleven. De brug werd op 9 november 1993 verwoest. De restauratie van deze brug begon in 2001 en werd in juli 2004 eindelijk voltooid. Tezamen met de herbouw van ‘Stari Most’ hopen wij dat de multi-etnische samenlevingen op de Balkan worden hersteld – maar de weg daartoe is nog lang.

Reacties zijn gesloten.