In Memoriam Arie Oostlander

In Memoriam Arie Marinus Oostlander

28 maart 1936 – 21 april 2019

ArieOostlander763

In het dagblad Trouw van 23 april 2019 stond een overlijdensbericht van Arie Oostlander, CDA-politicus. Het artikel gaf een helder beeld van een krachtig en bevlogen politicus. Maar een belangrijk aspect ontbrak, de grote rol van Arie Oostlander tijdens de oorlog in Bosnië.

Tijdens de Bosnische oorlog (1992 – 1995) vonden massaal misdaden, verschrikkingen plaats, met name tegen de ‘Moslim’- bevolking: concentratiekampen, massamoord en systematische verkrachting. Arie Oostlander was lid van het Europees Parlement, en zette zich daar heel krachtig in voor een multi-etnisch Bosnië. Hij pleitte voor een krachtdadig humanitair ingrijpen van de internationale gemeenschap om daar een einde aan te maken. Waar veel andere politici zwabberden, nam Arie duidelijk stelling: dit soort misdaden, gebaseerd op etnisch extremisme, mocht op ons continent nooit worden geaccepteerd. Resoluties, rapporten, artikelen, interviews: op alle manieren maakte hij zich er hard voor dat Europa haar verantwoordelijkheid moet nemen om aan dit extremisme en extreem geweld een einde te maken.

Lees Meer

Opheffing en afscheid van Politiek Comité Stari Most

Opheffing en afscheid van Politiek Comité Stari Most, 31 juli 2017

IMG_9922

22ste Srebrenica herdenkig in Den Haag, 11 juli 2017 (© foto Fred Rohde)

Beste vrienden en bekenden,

Stari Most houdt op te bestaan. Na bijna 25 jaar inzet voor Bosnië en Srebrenica hebben we als groep dit besluit genomen. Individueel zal elk van ons zich blijven inzetten voor Bosnië, maar we zullen dat niet meer als groep doen. Hiervoor zijn verschillende redenen. Een reden is dat er binnen het comité verschillen van inzicht zijn over hoe om te gaan met het Potocari Memorial Centar en de rol van PAX daarin. Daarnaast hebben sommigen na al die jaren behoefte om zich meer op andere dingen  te gaan richten, en zich niet meer verantwoordelijk te voelen voor het organiseren van de jaarlijkse herdenking. Al enige jaren zijn we voorstander van een grotere rol van de Bosnische gemeenschap bij de voorbereiding van de herdenking. Al hebben we ook zorgen over een aantal ontwikkelingen die polariserend werken. Onze mening hierover hebben we meermaals gegeven.

Onderaan deze brief vind je een korte opsomming van acties die we daarvoor hebben uitgevoerd. Vaak hebben we daarbij met jullie samen gewerkt. Daaraan koesteren we zeer warme herinneringen. Wij zijn dankbaar en blij met de onderlinge vriendschappen die daardoor zijn ontstaan, die de basis vormen voor onze blijvende verbondenheid met het gebied waar het drama van 11 juli 1995 zich afspeelde.

NB: voorlopig blijft de site online en dus voortbestaan, en wordt het mogelijk aangevuld met archief stukken.

Lees Meer

Opkomst PVV herinnert aan opkomst extremisme in Bosnië

Opkomst PVV herinnert aan opkomst extremisme in Bosnië

In deze verkiezingstijd wordt vrij lauw gereageerd op de te verwachten verkiezingsoverwinning van Wilders (peilingen duiden op 30 – 35 zetels). Dit ondanks het feit dat zijn programma geen aanpak biedt voor economische problemen, en bevolkingsgroepen tegen elkaar ophitst. Dat doet ons denken aan nationalistische leiders in voormalig Joegoslavië aan de vooravond van de oorlog in Bosnië: ook zij hadden geen oplossingen voor de economie, en legden simpelweg de schuld bij andere bevolkingsgroepen. Nederland is geen Bosnië, en Wilders geen Karadzic, maar uitvoering van Wilders  programma zal ook hier de samenleving ontwrichten.

Extreem nationalisme verwoestte Bosnië

Vergelijkingen gaan altijd mank, maar je kunt ook van de geschiedenis leren. We zien overeenkomsten tussen de opkomst van de PVV in Nederland en de opkomst van extreem nationalistische partijen in Bosnië begin jaren ‘90. Net als in Nederland leefden in Bosnië verschillende bevolkingsgroepen jarenlang behoorlijk goed samen, maar ze werden door nationalistische leiders tegen elkaar opgehitst.

Lees Meer

Referendum Bosnisch-Servische republiek Srpska is groot gevaar voor toekomst Bosnië

Referendum Bosnisch-Servische republiek Srpska is groot gevaar voor toekomst Bosnië

 

Het Politiek Comité Stari Most is zeer verontrust over het nationalistische referendum dat recent werd gehouden in de Republika Srpska (Servische Republiek), het Bosnisch-Servische deel van Bosnië. Het kan de opmaat zijn voor afscheiding van de deelrepubliek en een nieuwe oorlog. Nederland en de Europese Unie reageren hier veel en veel te laks op.

Lees Meer

Hof schiet boekverbod af

Hof schiet boekverbod af

Den Haag, 12 april 2016 – Het Gerechtshof Den Haag heeft het door de rechtbank opgelegde verbod op De doofpotgeneraal resoluut naar de prullenbak verwezen.

Het verschijningsverbod was gevorderd door een oud-medewerker van de Militaire Inlichtingendienst die in de non-fictie publicatie wordt beschreven. In kort geding werd deze eis ingewilligd. Het gerechtshof maakte echter gehakt van deze uitspraak.

Auteur Edwin Giltay had de uitspraak van het hof verwacht: ‘Een boek censureren dat is onderbouwd met gedegen documentatie? Kom nou toch. Het hof zag uiteraard dat De doofpotgeneraal is gebaseerd op feiten. Ditmaal wist de voormalig geheim agent de rechters geen zand in de ogen te strooien.’

De ex-spion beweerde dat er onwaarheden in De doofpotgeneraal zouden staan, maar overlegde geen bewijzen in het door haar aangespannen kort geding. ‘Ze wist haar dubieuze beschuldigingen absoluut niet te staven. Het enige wat we hoorden, was: ‘Er klopt helemaal niets van!’ Aantonen hoe het dan wél zou zitten – ho maar. Pure blufpoker.’

Giltay’s raadsman Jurian van Groenendaal, van Van Kaam Advocaten: ‘Het verbieden van een heel boek komt eigenlijk nooit voor. Het is nog steeds een raadsel waarom het boek in eerste instantie werd verboden. Maar kennelijk werd De Doofpotgeneraal te brisant gevonden.’

Voormalig kolonel Charlef Brantz verwoordt het als volgt: ‘Spionnen zijn gewend om een loopje met de realiteit te nemen en die te masseren.’ Dat is hier ook gebleken, zegt Giltay: ‘Geen wonder dat het boekverbod in hoger beroep is afgeschoten.’

De doofpotgeneraal handelt over een interne strijd binnen het militaire inlichtingenwezen over het achterhouden van het beruchte fotorolletje van Srebrenica. ‘Met een verbod op mijn boek zou het signaal zijn afgegeven dat men zich koest moet houden over deze beschamende doofpotaffaire. Gelukkig zegeviert nu onze vrijheid van meningsuiting en drukpers.’ Een geactualiseerde, tweede druk van De doofpotgeneraal is inmiddels in voorbereiding.

EdwinGiltay• Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Edwin Giltay:

06-42735619 | edwingiltay@gmail.com | www.dedoofpotgeneraal.nl

 

Caspar2011• Ook kunt u contact opnemen met conflictanalyticus Caspar ten Dam:

06-36092780 [06-57419204] | info@ctdamconsultancy.com | www.ctdamconsultancy.com

 

Zie verder https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/boek-doofpotgeneraal.aspx

Gesprekken Kamerfracties

Naar aanleiding van de voor de nabestaanden zeer teleurstellende uitspraken van de Haagse rechtbank in de zaken die zij hadden aangespannen om de Staat der Nederlanden en de Verenigde Naties verantwoordelijk te stellen voor de dood van hun familieleden, besloot Stari Most om samen met het IKV/Pax Christi (huidige naam PAX) hier een vervolg aan te geven. Lees Meer

Document Srebrenica voor Edis

Document Srebrenica voor Edis

“On nije Dosao, Hij is niet Gekomen, Document Srebrenica voor Edis”

Edis is een van de duizenden Srebrenica-kinderen van wie de vader na 11 juli 1995 als vermist werd geregistreerd. Hij vluchtte met zijn moeder naar Nederland, waar ze sindsdien wonen. De vader van Edis, Hamed Gojcinovic, werd in 2008 in een van de massagraven rond Srebrenica teruggevonden. Op 11 juli 2009 ben ik met Edis meegeweest om zijn vader te begraven in Potocari, de begraafplaats bij Srebrenica.

Van die gebeurtenis en van hetgeen eraan voorafging, heeft de schrijfster/ kunstenares Jehanne van Woerkom, bestuurslid van Stari Most, een indringend verslag gemaakt in woord en beeld.

Lees Meer

Chronologie van het drama Srebrenica

zomer 1991

Nadat in het toenmalige Joegoslavië Serviërs een aantal delen van Kroatië tot autonome Servische gebieden hadden verklaard, verklaart Kroatië zich onafhankelijk van het centrale, door Serviërs gedomineerde gezag in Belgrado. Hierop volgt een aanval van het Joegoslavische leger en paramilitaire eenheden op burgerdoelen in Kroatië.

april 1992
De Bosnische Serviërs omsingelen Sarajevo en bezetten Oost-Bosnië en Srebrenica.

mei 1992
De bezetters verlaten Srebrenica na gevechten met het Bosnische Regeringsleger. Tienduizenden Moslimvluchtelingen zoeken bescherming in Srebrenica.

april 1993
De Veiligheidsraad van de VN verklaart met resolutie 819 de Srebrenica tot Veilig Gebied. Een contingent van Canadese blauwhelmen neemt posities in de enclave in.

Lees Meer

Minister Verhagen antwooordt negetief op kamervragen over resolutie Europees Parlement

Groen Links, bij monde van het kamerlid Mariko Peters, heeft op 17 februari in schriftelijke vragen het kabinet gevraagd naar het standpunt van Nederland over de resolutie van het Europese Parlement van 15 januari 2009. Kernpunt van deze resolutie is de oproep om 11 juli voortaan uit te roepen tot Srebrenica-gedenkdag binnen de Europese Unie en de Westelijke Balkan. Op 24 maart volgde het antwoord van minister Verhagen (Buitenlandse Zaken). Dit was zeer afhoudend.

Een van de meest pijnlijke punten in de antwoorden is dat “De jaarlijkse bijeenkomst in Potocari op 11 juli als de enige authentieke herdenking
in ere moet blijven.” Dat is een ernstige schoffering door de minister aan het adres van de nabestaanden van degenen die in Srebrenica vermoord werden en die om welke reden niet in staat zijn om op 11 juli in Potocari aanwezig te zijn……

Lees Meer