Nationale Herdenking Srebrenica Genocide 2020

PERSBERICHT: Nationale Herdenking Srebrenica Genocide 2020

Srebrenica-herdenking 202025 jaar geleden, op 11 juli 1995, viel de Bosnische enclave Srebrenica. Het zogenaamde ‘veilige gebied van de VN’ onder de bescherming van de Nederlandse VN-troepen. Na de val van Srebrenica begon een massaslachting die minstens 8372 mensen het leven heeft gekost. De Srebrenica-genocide zit diep in het geheugen van de overlevenden en nabestaanden gegrift. Niet voor niets is het Nooit vergeten! de slogan van de Srebrenica herdenking in Den Haag.
De Nationale Herdenking Srebrenica Genocide is dit jaar, vanwege de coronacrisis, anders dan in de afgelopen jaren. Op Het Plein in Den Haag zullen minder mensen aanwezig zijn dan normaal, maar via de Live Stream van www.srebrenica-herdenking.nl en facebookpagina, srebrenicaisnederlandsegeschiednis.nl, en via Omroep West is de herdenking live te volgen.
Tijdens de herdenking wordt de eerste en de enige internationaal erkende genocide in Europa na de Tweede Wereldoorlog herdacht. Deze genocide werd gepleegd door de Bosnisch-Servische militairen en de militairen uit Servië. Veel plegers van deze genocide zijn inmiddels berecht en veroordeeld in het Joegoslavië-Tribunaal te Den Haag en in de rechtbanken van Bosnië-Herzegovina. Maar niet iedereen, die bevel gaf tot de massa-executies en meedeed aan de moorden, is berecht en veroordeeld. In Servië en in een deel van Bosnië wordt de genocide al jaren publiekelijk en regelmatig ontkend en gebagatelliseerd door sommige vooraanstaande politici en intellectuelen.
Lees Meer

24e herdenking Srebrenica genocide in Den Haag, 11 juli 2019

24e herdenking Srebrenica genocide in Den Haag, donderdag 11 juli 2019

Net als alle voorgaande jaren sinds 1996 waren er weer ex-leden van ‘Stari Most’ aanwezig bij de afgelopen Srebrenica herdenking op het Plein in Den Haag op 11 juli jongstleden (zie Programmaboek NHSG 2019). Sommige ex-leden waren aanwezig uit blijvende solidariteit en betrokkenheid bij de jaarlijkse Srebrenica herdenking (zie www.srebrenica-herdenking.nl) ook na de officiële opheffing van ‘Stari Most’ in najaar 2017 (zie  http://starimost.nl/opheffing-en-afscheid-politiek-comite-stari-most), andere ex-leden ook in hoedanigheid als (bestuurs)lid of sympathisant van het Internationaal Comité voor Humanitair Ingrijpen (zie www.ichuminterv.org), welke als nieuwe medeorganisator van de jaarlijkse Srebrenica herdenking sommige taken van ‘Stari Most’ heeft overgenomen. 

Minister Bijleveld bij de Srebrenica herdenking op 11 juli 2019     © foto Fred Rohde 2019

Bijleveld 004

Bijzonder aan de afgelopen herdenking was dat er voor het eerst een minister in functie aanwezig was: Ministerie van Defensie Ank Bijleveld (zie foto), samen met een delegatie onder meer bestaande uit plaatsvervangend commandant der strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim, directeur-generaal Joep Wijnands, Bijleveld’s ordonnans luitenant-ter-zee 1e klasse Stefan Mastenbroek, en Defensiewoordvoerder Klaas Meijer.

(met dank aan ex-leden Edwin Giltay (www.dedoofpotgeneraal.nl) en Cees van der Velde (www.alento.nl) voor deze informatie)

Wij zijn zeer erkentelijk voor dit gebaar, en hopen dat dit navolging zal vinden in de toekomstige Srebrenica herdenkingen in Den Haag.

Caspar ten Dam, ex-vz. PCSM

Leiden, augustus 2019

 

Lees Meer

Srebrenica blijft Nederland achtervolgen

Srebrenica blijft Nederland achtervolgen

Impressie van een massabegrafenis

door Edwin Giltay

Meer dan twintigduizend mensen reisden dit jaar van heinde en verre naar het Bosnische bergstadje Srebrenica voor de jaarlijkse genocideherdenking. Iedere 11 juli worden de lichamen begraven die het afgelopen jaar zijn gevonden en geïdentificeerd. Dit jaar zijn het er 71, allen omgebracht na de val van de stad op 11 juli 1995. Schrijver Edwin Giltay was erbij, vergezeld door de journalist-tolk Naida Ribić.

Talloze malen heb ik gehoord en gelezen wat hier is gebeurd: de val van de stad en de moord op meer dan achtduizend mannen en jongens. Ik ken de feiten; ik weet van de niet te bevatten genocide. En toch ontkom ik er hier niet aan: ik huil mee met de rouwende menigte. Het verdriet is te groot – het overmant ons allen.

Toegegeven, onder de felle zon met een temperatuur van 35 graden voelt niemand zich senang. Maar het is de treurigheid van de volkenmoord, deze onmenselijke daad, die ons beroert.

De nieuwe lijkkisten te SrebrenicaEdwinGiltay11juli2017

Bovendien schaam ik me voor mijn nationaliteit. Laten we wel wezen: het waren Nederlandse militairen die de Bosniakken in Srebrenica ontwapenden en daarbij beloofden hen te beschermen. Toen de Serven binnenvielen, leverden mijn landgenoten hen echter prompt uit aan hun aartsvijanden. De Nederlanders losten niet één schot. De door Bosniakken gegraven verdedigingslinies werden zomaar aan de Serven weggegeven – enkele jongeren op de herdenking weten het mij in perfect Engels haarfijn onder mijn neus te wrijven.

Overigens plaatsen ze er uit eigen beweging wel een kanttekening bij: ‘De Serven zijn veel erger. Zij zullen nooit hun fouten toegeven, terwijl veel Nederlanders dat wel doen.’

De nieuwe lijkkisten te Srebrenica op 11 juli 2017 (© foto Edwin Giltay)

Lees Meer

Basisverklaring en Beginselverklaring voor de 22ste Srebrenica Herdenking in Den Haag

Basisverklaring voor de 22ste Srebrenica Herdenking in Den Haag, 11 juli 2017

Wij zijn hier bijeen om te herdenken dat Srebrenica 22 jaar geleden in handen viel van Servische en Bosnisch-Servische troepen, waarna in een paar dagen tijd meer dan 8.000 Bosniërs (Bosniakken, Bosnische Moslims) werden vermoord. Weken werd nog jacht gemaakt op mannen die zich verscholen in de bossen en een weg zochten naar voor hen veilig gebied (zie verder de gezamenlijke beginselverklaring in het programmaboek).

Wij staan ook stil bij het feit dat dit alweer de twee-en-twintigste Srebrenica herdenking is, die vanaf het begin elk jaar in Den Haag is gehouden. Het Politiek Comité Stari Most was de initiatiefnemer van de eerste herdenking op 11 juli 1996, die toen plaatsvond bij het Joegoslavië Tribunaal en het Vredespaleis. De tweede Srebrenica herdenking vond plaats op het Plein op 11 juli 1997 voor het parlement en Ministerie van Defensie. Sindsdien wordt de jaarlijkse herdenking op de 11e juli op die locatie gehouden.

Lees Meer

Toespraak Politiek Comité Stari Most voor het Joegoslavië-Tribunaal tijdens de Marš Mira, 11 juli 2016

Toespraak van Caspar ten Dam namens Politiek Comité Stari Most voor het Joegoslavië-Tribunaal tijdens de Marš Mira, 11 juli 2016

 

Caspar 576 003

© fotos Fred Rohde 2016

Vandaag staan wij hier samen, mensen uit Bosnië-Herzegovina en andere Nederlanders. Wij staan hier voor het Joegoslavië-Tribunaal, één van de laatste ‘stops’ van onze Marš Mira (Vredesmars) voor Srebrenica vanaf Wassenaar. Dit is de vierde keer dat wij de vredesmars op de 11e juli houden, met als eindpunt Het Plein in Den Haag voor de 21ste herdenking van de val van Srebrenica op 11 juli 1995.

Caspar 576 001Ik sta hier als voorzitter van het Politiek Comité Stari Most. Dit comité is de initiatiefnemer en één van de organisatoren van de jaarlijkse Srebrenica herdenking in Nederland. De eerste herdenking op 11 juli 1996 begon bij dit Tribunaal en eindigde bij het Vredespaleis. De herdenking vindt sindsdien op Het Plein plaats, bij het hart van de Nederlandse politiek.

Wij beleven nu de nadagen van het Joegoslavië-Tribunaal. Het Tribunaal heeft veel bereikt. Het heeft ‘grote vissen’ zoals Slobodan Milosević aangeklaagd en vervolgd, maar ook ‘kleine vissen’ zoals Dragan Nikolić, van de concentratiekampbewakers die gevangenen doodmartelden tot de sluipschutter die onschuldige burgers doodschoot.

Maar naast lof en waardering hebben wij ook kritiek, met name op de eindeloos voortslepende strafzaken, in het bijzonder die tegen Ratko Mladić, de voormalige militaire bevelhebber van de Bosnisch-Servische Republiek Srpska. Wij vrezen dat de proces tegen Mladić – die al sinds 2011 duurt – expres wordt vertraagd zodat hij niet zal worden gestraft voor zijn oorlogsmisdaden. Hij moet snel berecht worden nu hij nog leeft; dit mag het Tribunaal de overlevenden en nabestaanden niet ontnemen

Maar wij zijn ook verbijsterd en gealarmeerd over andere zaken.

Lees Meer

Foto expositie Nooit Vergeten – Nikad ne zaboraviti in juni 2016 van de Srebrenica herdenking op 11 juli 2015

Foto expositie Nooit Vergeten – Nikad ne zaboraviti  van de Srebrenica herdenking op 11 juli 2015 

FRED ROHDE – fotografie

 

ExpositieNooitVergetenjuni2016Vrijdag 10 juni t/m zondag 26 juni 2016
Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag 14.00 – 17.00

Opening: zondag 12 juni 15.00 door Caspar ten Dam, voorzitter Politiek Comité Stari Most

In de expositie Nooit Vergeten – Nikad ne zaboraviti zijn foto’s te zien van de derde 11 km lange Vredesmars (Marš Mira) voor Srebrenica (www.facebook.com/mars.mira.75) van Wassenaar naar het Plein in Den Haag op 11 juli 2015 en van de twintigste Jaarlijkse Nationale Srebrenica Herdenking (www.srebrenica-herdenking.nl) aldaar.

Lees Meer

Jaarlijkse herdenking Srebrenica

Doel van de herdenking

Wij hebben niet het recht om te vergeten dat onder de ogen van Dutchbat (en dus Nederland), de Europese Unie en de Verenigde Naties doelbewust een zeer groot aantal mensen op gruwelijke wijze is vermoord. Het was een vooropgezette genocide, uitgevoerd door extremistische Serviërs die door niemand en niets werden tegengehouden. Dit alles kon gebeuren in een gebied welke tot “safe area” was verklaard (resolutie nummer 824).

Wij scheppen gelegenheid voor de Bosnische familieleden van slachtoffers die niet in Potocari aanwezig kunnen zijn, om hun geliefde te herdenken. Niemand kan in deze vreselijke uren het eigen verdriet alleen onder ogen zien. Laten we elkaar steun en troost geven.

De thema’s van de toespraken tijdens de herdenking verwijzen naar de onmacht van de Nederlandse regering om haar verantwoordelijkheid in deze gebeurtenis te accepteren en daarnaar te handelen.

Wij roepen op tot het oppakken van de verantwoordelijke oorlogsmisdadigers die via de gerechtelijke macht gestraft moeten worden, overeenkomstig hun daden. De meest belangrijke op dit moment is generaal Mladic. Wij roepen op tot waarheid en gerechtigheid.

Lees Meer

Het mobiele Srebrenica-monument

Ter gelegenheid van de vijfde herdenking van de val van de enclave Srebrenica, in 2000, gaf het Politiek Comité Stari Most de opdracht tot het vervaardigen van een mobiel monument. Jaarlijks wordt op de dag van de herdenking, 11 juli, dit monument in Den Haag getoond.

Jehanne van Woerkom (www.jehannevanwoerkom.nl) maakte op een tiental panelen een beeldverhaal van de gebeurtenissen op en rond 11 juli 1995 in Srebrenica en de nasleep daarvan. De panelen worden op palen gemonteerd en geplaatst in het centrum van het Plein in Den Haag, tussen de Tweede Kamer en het Ministerie van Defensie.

Lees Meer